Hiztegi tematikoak

Biarritzeko Euskara bulegoak hiztegi tematikoak zabaltzen ditu euskararen erabilera bizitzaren eremu guzietara zabaltzeko gisan. Tokiko egitura desberdinekin argitaratuak, euskarazko animazioen baliabide pedagogikoak dira ere.

Dokumentu hauek sarean emanak dira baina paper formatuan eskuratzen ahal dira ere Biarritzeko Euskararen bulegoa kontaktatuz.

Gaiak:

 • Ozeanoa
 • Ohizko hitzak eta erranaldiakMusika
 • Laborantza herrikoia
 • Ikuskizun bizia
 • Hondartza
 • Hondakinak
 • Hiriko lerra kirolak
 • Gurasoak
 • Eusko: Tokiko moneta
 • Eskola
 • Bide prebentzioa
 • Besta
 • Arnoa

Ces lexiques thématiques publiés par le Bureau de l’euskara de la Ville de Biarritz ont pour objectif de développer l’usage de l’euskara à tous les domaines de la vie. Elaborés en partenariat avec différentes structures locales, ils servent de ressources lors des animations linguistiques. Ils sont téléchargeables en ligne et on peut se les procurer en version papier en contactant le bureau de l’euskara.Sports urbains de glisse

Thèmes :

 • Prévention routière
 • Plage
 • Parents
 • Océan
 • Musique
 • Mots et expressions courantes
 • Le vin
 • Le spectacle vivant
 • La Fête
 • L’école
 • L’agriculture paysanne
 • Eusko: monnaie locale