Integrazio batzordea

Integrazio Batzordeak, elbarrituak diren haurrei buruzko sensibilizatze lana darama eta haien mantenimendurako diru biltzeko ekintzak muntatzen ditu.

La Commission Intégration mène un travail de sensibilisation des enfants handicapés au sein de l’ikastola et organise des manifestations pour subvenir aux frais induits par leur scolarisation.